Information om verksamheten för 2018.

 

Patrullering har utförts 310 dagar under året eller 85% av årets dagar. Variation mellan 100% i oktober och 67% i september. Något bättre än tidigare. De flesta månaderna ligger vi på 87/88 % täckning. En mycket bra prestation av våra flitiga chaufförer.

Vi har behov av ytterligare 4 - 6 chaufförer för att vi skall få full teckning med nuvarande utnyttjande av våra chaufförer. Det vill säga en körning i månaden.

Ur loggboken kan man se följande: Kontakt med polisen 20 gånger, kontroll via bilregistret 36 gånger, släkt lyse och stängt dörrar 17 gånger och sociala insatser 7 gånger. Dessa uppgifter är förmodligen i underkant eftersom rapporteringen i loggboken är en aning knapphändig. 

 

Vi har säkert genom vår närvaro förhindrat ett antal brott och annat uppsåt i vår bygd.

Trygg i Vittsjö tackar alla som genom ekonomiska eller praktiska insatser bidrar till ett tryggare Vittsjö

Har Du lust att hjälpa till som chaufför eller något annat, kontakta Sivard tel. 0451 - 250 43 eller Leif tel. 0705 54 36 43