Information om verksamheten för 2017.

  

Resultatet varierar månadsvis mellan bästa månaden februari med 90% till sämsta månaden december med 77%. Ett annat sätt att uttrycka saken är att Vittsjö med omnejd varit utan patrullering i snitt 4,8 dagar i månaden. Mycket bra prestation av våra flitiga chaufförer.

Trygg i Vittsjö har utfört patrullering i snitt 84 % av årets dygn (85% 2016), möjligen mer, eftersom inte alla körningar är noterade i loggboken. Resultatet varierar månadsvis med 90% under fem månader till sämsta månaden juni med 73%.Mycket bra prestation av våra flitiga chaufförer där en del kör extraturer för att täcka alla behov. Fler chaufförer behövs alltid, ju fler vi är som kör desto mindre betungande blir det.

 

Någon ytterligare meningsfull, detaljerad statistik över vilken sorts insatser chaufförerna gjort är inte möjlig att få fram ur de ytterst knapphändiga noteringar som finns i dagboken. Vi får nöja oss med att konstatera att våra chaufförer ofta tipsa polisen om olika händelser. Den absolut vanligaste åtgärden som chaufförerna utför är att identifiera och rapportera "mystiska" fordon.  

 

Vi har säkert genom vår närvaro förhindrat ett okänt antal brott och annat uppsåt i vår bygd. 

 

Trygg i Vittsjö tackar alla som genom ekonomiska eller praktiska insatser bidrar till ett tryggare Vittsjö.

 

Har Du lust att hjälpa till som chaufför eller något annat, kontakta Sivard tel. 0451 – 250 43 eller Leif tel. 0705 54 36 43